SZOLGÁLTATÁSAINK

VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Hogyan legyél jó vezető? Milyen készségekkel és vezetői képességekkel kell rendelkezned ehhez? Hogyan motiválhatod a csoportod? Hogyan delegálj? Kiket jelölj ki egy-egy feladatra? Hogyan és mi szerint tervezz, és milyen módon kérd számon az elvégzett feladatokat? Rengeteg kérdés van, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a vezető valóban a posztján legyen, és tekintélyével, céltudatosságával elérje, hogy az alkalmazottak valóban a közös célokért dolgozzanak!

IDŐMENEDZSMENT

Tűzoltás, stressz, túlterheltség, káosz… A legtöbbször maga az idő a stressz forrása. Az, hogy versenyt futsz az idővel, vagy saját magaddal, csak gyengít Téged. Egy idő után nem leszel képes előre tervezni, nem jut időd ellenőrzésre és egyszerűen elveszel a sok feladat tömegében, miközben egyre több hibával fogod teljesíteni megbízatásaid. Hogyan javítható az időgazdálkodás? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a túlterheltség megszűnjön és a cég hatékonyabban működjön?

SZERVEZETFEJLESZTÉS, ÜGYVEZETÉS

Akkor érzik az alkalmazottak kaotikusnak a cég működését, amikor nincsenek kijelölt felelősök, nem megfoghatóak a célok, nem elég részletes a kommunikáció. Legtöbbször így egy-egy munkakör túlterheltté válik, más munkakörökben pedig a várakozás válik meghatározóvá, miközben a felelősséget minden dolgozó igyekszik másokra hárítani. A munkavégzés nem hatékony, állandósul a „tűzoltás”, az időhiány, és a cég egyetlen célra: a túlélésre szűkíti működését. Mi okozhatja a szervezésben
a zűrzavart? Mit tehetünk a szervezettség érdekében?

TULAJDONOSOK KÖZÖTTI MENTORÁLÁS

A legtöbb vállalkozást több tulajdonos hozott létre, és a tulajdonosi körben mindaddig tökéletesen egységet is alkotnak – különbözőségeik ellenére is – míg az első valóban komoly probléma vagy kihívás el nem éri a céget. Az érdekek különbségét saját képességeik, motivációik különbözősége csak tovább mélyíti, így gyakran komoly válságba kerülhet a cég a tulajdonosok közötti széthúzás miatt. Milyen módszer létezik erre, és ki lesz képes egy ilyen szituációból újra egységet létrehozni? Hogyan fordítható újra egy irányba minden tulajdonos vitorlája?

MOTIVÁLÁS, CÉLALKOTÁS

Úgy érzed, hogy kiégtél, motiválatlan, vagy „alkotói válságba” kerültél? Céltalanságod eredhet abból, hogy korábban sikertelen voltál egy hasonló cél elérésében. Most a cél megijeszt és önbizalmad sem támogat. Lehetséges, hogy Veled most ez történik? Lehetséges, hogy kiégésed és motiválatlanságod a külső környezeti hatások indokolják? Olyan helyzetbe kerültél, melyet sem átlátni, sem kezelni nincs módod? Így nem mersz tervezni, és nem mersz lépni sem, hiszen a helyzet minden irányba meglepetéseket és akadályokat jelez? Hogyan törölhető el a motiválatlanság? Hogyan oldhatjuk fel ezt az állapotot? Hogyan válhatsz újra motiválttá és újra sikeressé?

KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

A kommunikációs készségek a legfontosabbak, melyeket a sikeres élethez elsajátíthatsz. Az élet ugyanis rengeteg kommunikációból áll. Azok, akik továbbfejlesztik a kommunikációs készségeiket, jól haladnak az iskolában, sikeresen tudnak munkahelyet és előléptetéseket szerezni, és gyakran a legmagasabb szintű vezetői posztokat töltik be a vállalatoknál, állami tisztségben és a civil életben. Azoknak az embereknek, akik nem fejlesztik tovább a kommunikációs készségeiket, gyakran stagnál a karrierjük, vagy a középmezőnyben helyezkednek el. Még szerencse, hogy sosincs késő belevágni. De hogyan fejleszthető a kommunikáció?