SZERVEZETFEJLESZTÉS, ÜGYVEZETÉS

Mi okozhatja a szervezésben a zűrzavart?

Akkor érzik az alkalmazottak kaotikusnak a cég működését, amikor nincsenek kijelölt felelősök, nem megfoghatóak a célok, nem elég részletes a kommunikáció.
Legtöbbször így egy-egy munkakör túlterheltté válik, más munkakörökben pedig a várakozás válik meghatározóvá, miközben a felelősséget minden dolgozó igyekszik másokra hárítani. A munkavégzés nem hatékony, állandósul a „tűzoltás”, az időhiány, és a cég egyetlen célra: a túlélésre szűkíti működését.

Mit tehetünk a szervezettség érdekében?

A cél, hogy a cég és alkalmazottjai működése hatékonyabbá, termelékenyebbé váljon. Átvizsgáljuk, auditáljuk a cég működésének folyamatait, beleértve a munkaköröket, felelősségi köröket. Meghatározzuk a célokat, és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, lépéseket, és kijelöljük az idő-szükségleteiket, felelősségi köröket, ellenőrzési, értékelési módszereket. Így egyszerre lesz számon kérhető, mérhető és motiválható minden munkatárs. A végeredmény pedig egy hatékonyabb szervezeti működés, fölösleges munkafolyamatok nélkül.

DOLGOZÓK MOTIVÁLÁSA

Mi történik a legtöbb cégben? Milyen az általános alkalmazotti motiváció?

Az alkalmazottak többsége a munkáért és a pénzért dolgozik. Zömük nem lélegzik együtt a vállalattal, nem tekinti saját motivációjának a vállalat eredményességét, nem érzi át, hogy cége hatékonysága saját életére is pozitív eredményekkel járhat. 4-kor felállnak és hazamennek, szívesen tolják másnapra a tennivalót, hivatkoznak eszközhiányra, vagy arra, hogy a kapott feladat valójában nem az ő hatáskörük.

Zsörtölődnek, panaszkodnak, picit áskálódnak, kedvetlenek, túlterheltek vagy épp kifejezetten frusztráltak, stresszesek.

Vajon a vállalkozásodban is ilyen a dolgozók motiváltsága? Hogyan emelheted a motiváció szintjét a vállalkozásban?Hogyan érhetsz el dolgozói lojalitását és együtt gondolkodását?

Kialakítunk egy új motivációs rendszert, melyben egzaktul meghatározzuk a feladatokat, és azok eredményességének mérési eszközeit.

  • A személyzet ezáltal látni fogja, mit kell tennie, hogy több pénzt tudjon ő maga is hazavinni.
  • A vállalati célokkal összhangba állított saját célok nyomán a dolgozó hajlandóbbá, lelkesebbé válik használni a saját képességeit.
  • Így nem csak „bejárnak a munkahelyre”, hanem valóban eredményekre törekszenek.
  • A jó képességűek hirtelen megváltoznak, erőre kapnak, használják ötleteiket, kezdeményezők lesznek.

A jó teljesítményt mindig ösztönözni kell, különben csak átlagosat kapunk, vagy azt sem…

CÉLKITŰZÉS ÉS STRATÉGIAALKOTÁS

Ha egy hajó csak egy fokkal eltér a helyes iránytól, akkor az idő előrehaladtával nagyon messze lesz az eredeti céljától.  – Görög Ádám

Miért vezethet bukáshoz, ha rossz célokat hajszol a vállalkozásod? Hogyan lehet olyan stratégiát alkotni, amely szolgálja a vállalkozás küldetését, céljait?

Ahogy a személyes életedben, úgy egy vállalatnál is nagyon fontos, hogy helyes, konkrét, mérhető célokat tűzzünk ki, amelyeket időről időre felülvizsgálni és ellenőrizni kell. A jó cél megtalálása után meg kell találni az utat a megvalósításhoz. Ez lesz a stratégia. A coaching folyamán együtt megtaláljuk a megfelelő célokat, és megalkotjuk a stratégiát, ami segít a helyes úton tartani vállalkozásodat.

Azzal, hogy csökken a káosz, és stressz a szervezetben és a munkatársak jobban átlátják feladatköreiket, tisztában vannak a célokkal és saját szerepük fontosságával, lényegesen megnő a vállalkozás eredményessége. A napi tűzoltás helyett a hosszabb távú tervezés és napi stabilitás válik a fő rendező elvvé.